Účetnicví - daně - mzdy

Alena Netíková - účetnictví

Fučíkova 233
Čeperka
533 45
+420 602615779
alena.netikova@seznam.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • kompletní zpracování účetních dokladů a vedení účetnictví
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek
 • evidence majetku, skladové hospodářství
 • zpracování přiznání k dani z příjmů, k DPH, k silniční dani aj.
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • sestavení účetní závěrky

 

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • zpracování a vedení daňové evidence
 • vedení deníku příjmů a výdajů
 • vedení pokladní knihy, banky
 • evidence majetku a odpisů
 • evidence pohledávek a závazků
 • záznamní povinnost u plátců DPH
 • přiznání k DPH
 • přiznání k silniční dani, dani ze závislé činnosti aj.
 • zpracování roční účetní závěrky
 • přiznání k dani z příjmů

PERSONALISTIKA A MZDY

 • zpracování a výpočet měsíční mzdy
 • výpočet srážek daní a odvodů
 • zpracování přehledů pro ČSSZ a ZP
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidenčních listů
 • roční zúčtování mezd
 • peronalistika, přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • potvrzení pro úřady a zaměstnance